DSC_0038.JPG

Red 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

6.jpg

Red 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

SAM_3616.JPG

Red 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

   10259822_803948416293532_6579508658142371693_n.jpg

每年必製:荔枝冰!
洗淨 冰冷凍 沖水好剝殼(也可不沖)
然後享用!哈~

Red 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

10320473_790860474268993_6479111149761160027_n (1).jpg

 

Red 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

SAM_0257.JPG

0.JPG

Red 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

1.JPG

最近很常來的店  去年9月才剛開幕的

Red 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 1

謝謝阿祐 幫潔兒拍滴美照  都好漂亮 我都好喜歡

Red 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 1.jpg 2.jpg 2-1-1.jpg 2-2.jpg 2-4.jpg 2-5.jpg 3.jpg 4.jpg 4-1.jpg 5.jpg 6.jpg 6-1.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 10-1.jpg 11.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 298317_293056667380479_100000284441401_1148196_1762179249_n.jpg 374266_293059047380241_100000284441401_1148270_1313217503_n.jpg 378464_293057614047051_100000284441401_1148228_1724812870_n.jpg 381088_293058347380311_100000284441401_1148252_2078634914_n.jpg 384020_293057544047058_100000284441401_1148226_71232212_n.jpg 390875_293057780713701_100000284441401_1148233_2134413703_n.jpg 393678_293056637380482_100000284441401_1148194_1489718771_n.jpg x.jpg x2.jpg x3.jpg x4.jpg x5.jpg x5-1.jpg x6.jpg z.jpg z1.JPG  

z2.JPG

Red 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

IMG_9591.JPG     

哈哈  註冊是為了要留言ㄋ  ㄟ   ㄎㄎ

Red 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()